Big Lots - Poughkeepsie

   Forty Four Plaza
   43 Burnett Blvd
   Poughkeepsie, NY 12603-6446
   (845) 483-0916