Big Lots - Trexlertown

   Trexlertown Shopping Center
   7150 Hamilton Blvd
   Trexlertown, PA 18087-9900
   (610) 706-0964